Skip to content

Privacyverklaring Afwerkingsbedrijf Schick BVBA

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Afwerkingsbedrijf Schick BVBA. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van Afwerkingsbedrijf Schick BVBA of via een ander kanaal van Afwerkingsbedrijf Schick BVBA en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Afwerkingsbedrijf Schick BVBA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Afwerkingsbedrijf Schick BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

 

GEBRUIK VAN DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Afwerkingsbedrijf Schick BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

COMMUNICATIE

Wanneer u contact opneemt met ons, telefonisch, via e-mail of op enige andere manier, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.

De persoonsgegevens die we mogelijk opvragen is de naam, voornaam, taal, telefoon(van het bedrijf), e-mailadres(van het bedrijf) van een contactpersoon.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Afwerkingsbedrijf Schick BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor het optimaliseren van de website en de integratie van sociale media. (cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Afwerkingsbedrijf Schick BVBA.

 

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken we niet aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verder zal Afwerkingsbedrijf Schick BVBA de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Enkel wanneer u ons schriftelijk toestemming geeft kunnen wij persoonsgegevens delen met derden. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 

PERSOONSGEGEVENS EN DE BESCHERMING

Afwerkingsbedrijf Schick BVBA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens.

U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers en u heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door Afwerkingsbedrijf Schick BVBA te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Dit zal enkel gebeuren na schriftelijke toestemming.

Afwerkingsbedrijf Schick BVBA streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Afwerkingsbedrijf Schick BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server met een firewall.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHT VAN AANPASSING EN VERBETERING

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

 

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

Afwerkingsbedrijf Schick BVBA
Hulststraat 67
3080 Tervuren
België


[email protected]

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezicht-houdende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

https://www.privacycommission.be/nl

 

WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Afwerkingsbedrijf Schick BVBA houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

De pagina is voor het laatst aangepast op 20/12/2021.